LÃNG MẠN ÔN TUYỀN
Cập nhật : 10-04-2018

Thời gian: 12h trưa hàng ngày. Các vị đại hiệp sẽ tận hưởng tắm nước suối và nhận được Exp tiến cấp, kích hoạt VIP Tử Kim và Hoàng Kim Để nhân thêm Exp Mở chế độ ngồi thuyền sẽ nhận thêm Exp

Chat với chúng tôi