HỆ THỐNG THÚ CƯNG

Cập nhật : 14-05-2018

HỆ THỐNG THÚ CƯNG

 

 

Thêm 1 hệ thống của game cũng khá là thú vị đó chính là “Sủng Vật”

Khi vượt qua level 250, Đại Hiệp có thể trang bị cho mình thêm Pet

Sủng Vật được sở hữu bằng cách thu thập đủ các mảnh ghép yêu cầu.

Có 2 hình thức rút thẻ để thu thập các mảnh ghép

  • Rút Thường: Thu thập vé qua các hoạt động hoặc đúng thời gian game yêu cầu

  • Rút Cao Cấp: Đại hiệp sẽ tốn KNB để có thể rút sủng

 

 

 

Sau khi đã sở hữu được Sủng mong muốn, Đại Hiệp có thể tiếp tục tăng sao cũng bằng hình thức thu thập mảnh sủng.

 

Sau khi tăng đủ sao, Đại Hiệp lại có thể đột phá sủng để tăng cấp cho Sủng bằng  “Đá Đột Phá Sủng” thông qua Rút Sủng nhận được