HỘ TỐNG MỸ NỮ
Cập nhật : 10-04-2018

Mỗi ngày người chơi được hộ tống 3 lần. Hộ Tống vào lúc 14h30-15h và 17h30-18h hoàn thành sẽ nhận được X2 phần thưởng. Tranh đoạt mỹ Nữ của người khác sẽ nhận được Vàng

LÃNG MẠN ÔN TUYỀN
Cập nhật : 10-04-2018

Thời gian: 12h trưa hàng ngày. Các vị đại hiệp sẽ tận hưởng tắm nước suối và nhận được Exp tiến cấp, kích hoạt VIP Tử Kim và Hoàng Kim Để nhân thêm Exp Mở chế độ ngồi thuyền sẽ nhận thêm Exp