GIANG DƯƠNG ĐẠI ĐẠO

Cập nhật : 10-04-2018

Thời gian mở mỗi ngày 15h và 19h
Trong thời gian hoạt động tấn công boss sẽ nhận được nhiều Vàng, sát thương càng cao phần thưởng càng nhiều.