CHUỖI SỰ KIỆN NGÀY 05/08 - 07/08
Cập nhật : 03-08-2018

CHUỖI SỰ KIỆN NGÀY 05/08 - 07/08   LƯU Ý: EVENT SẼ CÓ THỂ THAY ĐỔI ĐỘT XUẤT, THÔNG BÁO TRÊN FANPAGE   1) Thất Tinh Liên Châu Thời gian: 0h 05/08 - 23h59 07/08 Nội dung: Dùng KNB Quan tinh để thu thập 7 loại mảnh tinh thể để đổi trực tiếp...

CHUỖI SỰ KIỆN NGÀY 02/08 - 04/08
Cập nhật : 01-08-2018

CHUỖI SỰ KIỆN NGÀY 02/08 - 04/08   LƯU Ý: EVENT SẼ CÓ THỂ THAY ĐỔI ĐỘT XUẤT, THÔNG BÁO TRÊN FANPAGE     1) Túi Bách Bảo Thời gian: 0h ngày 02/08 đến 23h59 04/08 Nội dung: Mở Túi Bách Bảo, có thể chọn trực tiếp 10...

CHUỖI SỰ KIỆN NGÀY 29/7 - 1/8
Cập nhật : 28-07-2018

CHUỖI SỰ KIỆN NGÀY 29/7 - 1/8   LƯU Ý: EVENT SẼ CÓ THỂ THAY ĐỔI ĐỘT XUẤT, THÔNG BÁO TRÊN FANPAGE   1) Thất Tinh Liên Châu Thời gian: 0h 29/7 đến 23h59 31/7 Nội dung: Dùng KNB Quan tinh để thu thập 7 loại mảnh tinh thể để đổi trực tiếp...

NẠP HOÀN TRẢ KNB KHÔNG KHÓA 28/07
Cập nhật : 28-07-2018

SỰ KIỆN NẠP HOÀN TRẢ 28.07     Chỉ trong 1 ngày duy nhất, tất cả các gói nạp đều được hoàn trả KNB! Thời Gian: 00h-23h59 ngày 28/07 Nội dung:   Huynh muội nạp đúng theo mốc nạp như hình sẽ được hoàn trả lại số KNB tương ứng như...

CHUỖI EVENT CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (27/07 - 29/07)
Cập nhật : 27-07-2018

CHUỖI EVENT CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (27/07 - 29/07)   1) Đăng nhập nhận quà Thời gian: 0h 27/7 - 23h59 29/7 Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, đăng nhập sẽ nhận được quà Tích lũy số ngày đăng nhập sẽ được nhận thêm...

CHUỖI SỰ KIỆN TUẦN 4 THÁNG 7 (23/07 - 29/07)
Cập nhật : 23-07-2018

  CHUỖI SỰ KIỆN TUẦN 4 THÁNG 7 (23/07 - 29/07)       LƯU Ý: EVENT SẼ CÓ THỂ THAY ĐỔI ĐỘT XUẤT, THÔNG BÁO TRÊN FANPAGE   1) Vòng Xoay May Mắn Thời gian: 0h 23/7 - 23h59 23/7 Nội dung: Người chơi dùng KNB mua chìa khóa để...

CHUỖI SỰ KIỆN TUẦN 3 THÁNG 7 (15/07 - 22/07)
Cập nhật : 16-07-2018

  CHUỖI SỰ KIỆN TUẦN 3 THÁNG 7 (15/07 - 22/07)     1) Thất Tinh Liên Châu Thời gian: 0h 15/7 - 23h59 17/7 Nội dung:   Dùng KNB Quan tinh để thu thập 7 loại mảnh tinh thể để đổi trực tiếp các vật phẩm giá trị. Quan tinh 10 lần cùng lúc...

NẠP HOÀN TRẢ KNB KHÔNG KHÓA 14/07
Cập nhật : 13-07-2018

SỰ KIỆN NẠP HOÀN TRẢ 14.07     Chỉ trong 1 ngày duy nhất, tất cả các gói nạp đều được hoàn trả KNB! Thời Gian: 00h-23h59 ngày 14/07 Nội dung:   Huynh muội nạp đúng theo mốc nạp như hình sẽ được hoàn trả lại số KNB tương ứng như...

CHUỖI SỰ KIỆN TUẦN 2 THÁNG 7 (09/07 - 14/07)
Cập nhật : 10-07-2018

  CHUỖI SỰ KIỆN TUẦN 2 THÁNG 7 (09/07 - 14/07)   1) Túi Bách Bảo Thời gian: 0h 09/07 - 23h59 11/07 Nội dung: Mở Túi Bách Bảo, có thể chọn trực tiếp 10 vật phẩm mình mong muốn, sau đó hệ thống tự động chọn 20 vật phẩm random cho vào...

NẠP HOÀN TRẢ KNB KHÔNG KHÓA 06/07
Cập nhật : 06-07-2018

SỰ KIỆN NẠP HOÀN TRẢ 06.07     Chỉ trong 1 ngày duy nhất, tất cả các gói nạp đều được hoàn trả KNB! Thời Gian: 00h-23h59 ngày 06/07 Nội dung:   Huynh muội nạp đúng theo mốc nạp như hình sẽ được hoàn trả lại số KNB tương ứng như...