CHUỖI SỰ KIỆN TUẦN 2 THÁNG 7 (09/07 - 14/07)

Cập nhật : 10-07-2018

 

CHUỖI SỰ KIỆN TUẦN 2 THÁNG 7 (09/07 - 14/07)


 

1) Túi Bách Bảo

 • Thời gian: 0h 09/07 - 23h59 11/07

 • Nội dung:

  • Mở Túi Bách Bảo, có thể chọn trực tiếp 10 vật phẩm mình mong muốn, sau đó hệ thống tự động chọn 20 vật phẩm random cho vào túi quà để rút thưởng. Nạp đủ số KNB nhất định, sẽ được 1 lần rút.

  • Mỗi lần rút trúng vật phẩm nào sẽ được lấy ra khỏi túi quà, và không thể rút trúng vật phẩm đó được nữa cho đến hết 30 vật phẩm. Khi vòng chưa được rút hết hoặc chưa được reset sẽ không thể thay đổi được vật phẩm.

  • Tiến độ rút thưởng và quà sẽ được reset vào 0h mỗi ngày. Còn số lần rút thưởng thì chỉ bị xóa khi kết thúc hoạt động.


 


 

2) Tiêu Phí Hoàn Trả

 

 • Thời gian: 0h 09/07 - 23h59 11/07

 • Nội dung:

 • Tiêu đúng số KNB theo mốc sẽ được nhận được quà tương ứng & tính là 1 lần tích lũy.

 • Tích đủ số lần quy định sẽ được nhận thêm những phần quà giá trị.


 


 

3) Vòng Xoay May Mắn

 • Thời gian: 0h 09/07 - 23h59 11/07

 • Nội dung:

  • Người chơi dùng KNB mua chìa khóa để rút thưởng trong vòng xoay may mắn, đồng thời sẽ nhận lại 3000 Vàng mỗi lần mua. Mỗi lần rút sẽ tăng 5 KNB vào Quỹ Thưởng KNB của server, nếu may mắn có thể rút thưởng trúng 10% hoặc 20% KNB từ Quỹ. Rút 10 lần cùng lúc có thể nhận thêm nhiều quà giá trị hơn.

 

 • Mỗi lần rút thưởng sẽ được tích lũy, đạt đủ số lần để nhận thêm quà theo mốc.

 

 • Sau khi kết thúc hoạt động, chìa khóa còn dư sẽ được sử dụng vào event lần sau.

 


 

4) Kỳ Binh Đoạt Bảo

 • Thời gian: 0h 12/07 - 23h59 14/07

 • Nội dung:

   

  • Trong thời gian mở sự kiện, người chơi có thể chọn Chế Tạo hoặc Rèn Chí Tôn để tạo & cường hóa Kì Binh. Sau khi hoàn thành rèn, dựa theo [Phẩm chất] (Tinh Lương, Hiếm, Sử Thi, Truyền Thuyết) và [Cấp cường hóa] nhận được tích điểm tương ứng..

  • Điểm tích lũy có thể đổi các vật phẩm ở TÀNG BINH CÁC, mỗi loại vật phẩm có số lượng giới hạn. 0h mỗi ngày sẽ được reset thiết lập lại

  • Khi hoạt động kết thúc, điểm tích lũy chưa được đổi sẽ được quy đổi thành Vàng cho người chơi.


 

5) Toàn Dân Thám Bảo

 • Thời gian: 0h 12/07 - 23h59 14/07

 • Nội dung:

  • Trong thời gian hoạt động mỗi lần người chơi nạp KNB nhất định sẽ nhận 1 cơ hội thám bảo, số lần thám bảo sẽ không bị reset đến lúc kết thúc event.

  • Số lần thám bảo trong thời gian hoạt động có thể cộng dồn, người chơi có thể dựa theo số lần thám bảo còn lại mà chọn các mốc cách chơi thám bảo khác nhau, mốc thám bảo khác nhau có tỷ lệ nhận bí bảo khác nhau.

  • Trong thời gian hoạt động, sau khi Toàn Danh Thám Bảo đạt số lần nhất định, người chơi toàn server sẽ nhận thêm phần thưởng,phần thưởng và số lần toàn dân thám bảo sẽ bị reset vào 0h mỗi ngày