CHUỖI SỰ KIỆN NGÀY 05/08 - 07/08

Cập nhật : 03-08-2018

CHUỖI SỰ KIỆN NGÀY 05/08 - 07/08

 

LƯU Ý: EVENT SẼ CÓ THỂ THAY ĐỔI ĐỘT XUẤT, THÔNG BÁO TRÊN FANPAGE

 

1) Thất Tinh Liên Châu

 • Thời gian: 0h 05/08 - 23h59 07/08

 • Nội dung:

  • Dùng KNB Quan tinh để thu thập 7 loại mảnh tinh thể để đổi trực tiếp các vật phẩm giá trị. Quan tinh 10 lần cùng lúc sẽ có cơ hội nhận được các mảnh quý hiếm hơn.

  • Nạp đủ số lượng KNB nhất định, sẽ nhận được những lần quan tinh miễn phí.

  • Mỗi loại vật phẩm được đổi bằng mảnh tinh thể đều có giới hạn số lượng, 0h mỗi ngày sẽ được reset số lần. Ngoài ra các mảnh tinh thể còn dư sẽ bị reset khi kết thúc event.

 

 

2) Tiêu Có Quà

 • Thời gian: 0h 05/08 - 23h59 07/08

 • Nội dung:

  • Trong thời gian diễn ra sự kiện,tiêu tích lũy đến các mốc qui định sẽ được nhận quà từ hệ thống

 

 

3) Bảng Nạp Mỗi ngày

 • Thời gian: 0h 05/08 - 23h59 07/08

 • Nội dung:

   

  • Trong thời gian mở sự kiện, giá trị nạp sẽ được tính vào bảng

  • Người chơi nạp thỏa mãn điều kiện mới có thể nhận được phần quà từ sự kiện

  • Bảng xếp hạng sẽ được cập nhật 10 phút 1 lần, và sẽ trao quà cùng với reset vào 0h mỗi ngày

 

4) Kỳ Binh Đoạt Bảo

 • Thời gian: 0h 05/08 - 23h59 07/08

 • Nội dung:

  • Trong thời gian mở sự kiện, người chơi có thể chọn Chế Tạo hoặc Rèn Chí Tôn để tạo & cường hóa Kì Binh. Sau khi hoàn thành rèn, dựa theo [Phẩm chất] (Tinh Lương, Hiếm, Sử Thi, Truyền Thuyết) và [Cấp cường hóa] nhận được tích điểm tương ứng..

  • Điểm tích lũy có thể đổi các vật phẩm ở TÀNG BINH CÁC, mỗi loại vật phẩm có số lượng giới hạn. 0h mỗi ngày sẽ được reset thiết lập lại

  • Khi hoạt động kết thúc, điểm tích lũy chưa được đổi sẽ được quy đổi thành Vàng cho người chơi.

 


 

5) Nạp 1 lần

 • Thời gian: 0h 05/08 đến 23h59 05/08

 • Nội dung:

   

  • Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi cần phải nạp khoản mức nhất định theo hệ thống yêu cầu, không thể hơn hoặc thiếu.

  • Mỗi loại thưởng mỗi ngày đều có giới hạn, sau khi đạt giới hạn sẽ không thể tiếp tục nhận thưởng.

  • Số lần có thể nhận còn thừa sẽ được reset vào 0h mỗi ngày, các bạn lưu ý vào nhận nhé