CHUỖI EVENT CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (27/07 - 29/07)

Cập nhật : 27-07-2018

CHUỖI EVENT CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (27/07 - 29/07)

 

1) Đăng nhập nhận quà

 • Thời gian: 0h 27/7 - 23h59 29/7

 • Nội dung:

  • Trong thời gian diễn ra sự kiện, đăng nhập sẽ nhận được quà

  • Tích lũy số ngày đăng nhập sẽ được nhận thêm quà

 

 

2) Bắn Khí Cầu

 • Thời gian: 0h 27/7 - 23h59 29/7

 • Nội dung:

  • Trong thời gian diễn ra sự kiện dùng phiều điểm để có thể bắn khí cầu. Gồm có xạ kích 1 lần - xạ kích 10 lần - xạ kích 50 lần. Mỗi ngày sẽ được 2 lần xạ kích miễn phí

  • Quà tặng sẽ được gửi vào túi hoạt động, ngoài ra người chơi còn có thể may mắn nhận lại được nhiều KNB không khóa. KNB không khóa sẽ được phát qua thư.

 

3) Cổ Vũ Server

 • Thời gian: 0h 27/7 - 23h59 29/7

 • Nội dung:

  • Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi hoàn thành nhiệm vụ thu thập sự kiện và đạt đủ điều kiện được nhận quà tương ứng.

  • Điều kiện sẽ được thiết lập lại vào 0h mỗi ngày nên người chơi lưu ý hoàn thành điều kiện trước 24h mỗi ngày

 

 

4) Hỏi Đáp Đại Tác Chiến

 • Thời gian: 0h 27/7 - 23h59 29/7

 • Nội dung:

   

  • Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi ghép đôi với người chơi ở server khác để tiến hành vấn đáp, mỗi ngày sẽ được 1 lần miễn phí.Có thể mua thêm lần tham dự

  • Căn cứ vào số câu đáp đúng để được nhận thưởng. Thắng liên tiếp có thể nhận thưởng siêu cấp.

  • Ngoài ra người chơi lên TOP sẽ được nhận thêm quà. BXH sẽ được cập nhật 10 phút 1 lần

 

5) Boss Lễ Tết

 • Thời gian: 0h 27/7 - 23h59 29/7

 • Nội dung:

  • Trong thời gian diễn ra sự kiện, theo các mốc giờ nhất định sẽ xuất hiện BOSS

  • Mỗi người tham gia boss đều được nhận quà, người dứt điểm sẽ nhận thêm quà

 

 

6) Trao đổi vui vẻ

 • Thời gian: 0h 27/7 - 23h59 29/7

 • Nội dung:

  • Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi có thể tiến hành đổi vật phẩm, số lần đổi có giới hạn

  • Trong thời gian hoạt động, số lần đổi sẽ không được thiết lập lại

 

 

7) Lễ hội hoàn trả

 • Thời gian: 0h 28/7 - 23h59 29/7

 • Nội dung:

  • Trong thời gian diễn ra sự kiện, khi nạp 1 KNB sẽ được đổi thành 1 điểm, Tích lũy đúng mốc quy định sẽ được đổi quà