CHUỖI SỰ KIỆN TUẦN 3 THÁNG 7 (15/07 - 22/07)

Cập nhật : 16-07-2018

 

CHUỖI SỰ KIỆN TUẦN 3 THÁNG 7 (15/07 - 22/07)

 

 

1) Thất Tinh Liên Châu

 • Thời gian: 0h 15/7 - 23h59 17/7

 • Nội dung:


   

  • Dùng KNB Quan tinh để thu thập 7 loại mảnh tinh thể để đổi trực tiếp các vật phẩm giá trị. Quan tinh 10 lần cùng lúc sẽ có cơ hội nhận được các mảnh quý hiếm hơn.

  • Nạp đủ số lượng KNB nhất định, sẽ nhận được những lần quan tinh miễn phí.

  • Mỗi loại vật phẩm được đổi bằng mảnh tinh thể đều có giới hạn số lượng, 0h mỗi ngày sẽ được reset số lần. Ngoài ra các mảnh tinh thể còn dư sẽ bị reset khi kết thúc event.

 

 

2) Tiêu Phí Hoàn Trả

 • Thời gian: 0h 15/7 - 23h59 17/7

 • Nội dung:

  • Tiêu đúng số KNB theo mốc sẽ được nhận được quà tương ứng & tính là 1 lần tích lũy.
  • Tích đủ số lần quy định sẽ được nhận thêm những phần quà giá trị.

 

 

 

3) Tụ Bảo Bồn

 • Thời gian: 0h 15/7 - 23h59 17/7

 • Nội dung:


   

  • Nạp đủ KNB sẽ được nhận số lần rút thăm, trong thời gian event sẽ không bị reset số lần rút thăm, nếu không hài lòng với phần thưởng trong vòng quay có thể tiêu KNB để thay đổi

  • Sau khi quay đủ số lần quy định, người chơi sẽ nhận được thêm phần thưởng may mắn. Phần thưởng sẽ được reset 0h mỗi ngày.


 

4) Long Mạch Tầm Bảo

 • Thời gian: 0h 18/7 - 23h59 20/7

 • Nội dung:

  • Thu thập đủ 3 bộ hình Tây Bộ - Trung Bộ -  Đông Bộ theo yêu cầu để nhận quà tương ứng. Ngoài ra, nếu thu thập theo Ẩn Tuyến sẽ được x3 phần quà lần đầu tiên hoàn thành.

  • Dùng KNB để “Làm Mới Map”, ngẫu nhiên nhận được những mảnh bản đồ.

  • “Tự Động Làm Mới” có thể giúp sở hữu nhanh chóng các mảnh bản đồ cần thiết.

  • Mỗi ngày được tặng 3 lần “Làm mới” miễn phí, mỗi lần cách nhau 30 phút.

  • Khi toàn server cùng làm mới, hệ thống sẽ  ghi nhận số lần tổng người chơi tại server đã “Làm Mới Map”, đạt đủ số lần theo mốc, người chơi sẽ được nhận thêm quà từ hệ thống, nhớ chọn vào phần quà để nhận!

 

 

 

 

5) Túi Bách Bảo

 • Thời gian: 0h 18/7 - 23h59 20/7

 • Nội dung:

  • Mở Túi Bách Bảo, có thể chọn trực tiếp 10 vật phẩm mình mong muốn, sau đó hệ thống tự động chọn 20 vật phẩm random cho vào túi quà để rút thưởng. Nạp đủ số KNB nhất định, sẽ được 1 lần rút.

  • Mỗi lần rút trúng vật phẩm nào sẽ được lấy ra khỏi túi quà, và không thể rút trúng vật phẩm đó được nữa cho đến hết 30 vật phẩm. Khi vòng chưa được rút hết hoặc chưa được reset sẽ không thể thay đổi được vật phẩm.

  • Tiến độ rút thưởng và quà sẽ được reset vào 0h mỗi ngày. Còn số lần rút thưởng thì chỉ bị xóa khi kết thúc hoạt động.

 

 

 

 

6) Vòng Xoay May Mắn

 • Thời gian: 0h 18/7 - 23h59 20/7

 • Nội dung:

  • Người chơi dùng KNB mua chìa khóa để rút thưởng trong vòng xoay may mắn, đồng thời sẽ nhận lại 8000 Vàng mỗi lần mua. Mỗi lần rút sẽ tăng 5 KNB vào Quỹ Thưởng KNB của server, nếu may mắn có thể rút thưởng trúng 10% hoặc 20% KNB từ Quỹ. Rút 10 lần cùng lúc có thể nhận thêm nhiều quà giá trị hơn.

  • Mỗi lần rút thưởng sẽ được tích lũy, đạt đủ số lần để nhận thêm quà theo mốc.
  • Sau khi kết thúc hoạt động, chìa khóa còn dư sẽ được sử dụng vào event lần sau.

 

 


 

 

7) Kỳ Binh Đoạt Bảo

 • Thời gian: 0h 21/7 - 23h59 22/7

 • Nội dung:

  • Trong thời gian mở sự kiện, người chơi có thể chọn Chế Tạo hoặc Rèn Chí Tôn để tạo & cường hóa Kì Binh. Sau khi hoàn thành rèn, dựa theo [Phẩm chất] (Tinh Lương, Hiếm, Sử Thi, Truyền Thuyết) và [Cấp cường hóa] nhận được tích điểm tương ứng..

  • Điểm tích lũy có thể đổi các vật phẩm ở TÀNG BINH CÁC, mỗi loại vật phẩm có số lượng giới hạn. 0h mỗi ngày sẽ được reset thiết lập lại

  • Khi hoạt động kết thúc, điểm tích lũy chưa được đổi sẽ được quy đổi thành Vàng cho người chơi.

 

 

 

 

8) Thất Tinh Liên Châu

 • Thời gian: 0h 21/7 - 23h59 22/7

 • Nội dung:


   

  • Dùng KNB Quan tinh để thu thập 7 loại mảnh tinh thể để đổi trực tiếp các vật phẩm giá trị. Quan tinh 10 lần cùng lúc sẽ có cơ hội nhận được các mảnh quý hiếm hơn.

  • Nạp đủ số lượng KNB nhất định, sẽ nhận được những lần quan tinh miễn phí.

  • Mỗi loại vật phẩm được đổi bằng mảnh tinh thể đều có giới hạn số lượng, 0h mỗi ngày sẽ được reset số lần. Ngoài ra các mảnh tinh thể còn dư sẽ bị reset khi kết thúc event. 

9) Nạp có quà

 • Thời gian: 0h 21/7 - 23h59 22/7

 • Nội dung:

  • Trong thời gian diễn ra sự kiện nạp đúng mốc sẽ được nhận quà