CHUỖI SỰ KIỆN NGÀY 26/08 - 28/08
Cập nhật : 25-08-2018

CHUỖI SỰ KIỆN NGÀY 26/08 - 28/08   LƯU Ý: EVENT SẼ CÓ THỂ THAY ĐỔI ĐỘT XUẤT, THÔNG BÁO TRÊN FANPAGE   1) Nữ Thần Tứ Phúc Thời gian: 0h 26/08 đến  23h59 28/08 Nội dung: Tiêu hao phiếu để đổi điểm chúc phúc, mỗi lần chúc...

CHUỖI EVENT GIẬT CÔ HỒN (24/8 -26/8)
Cập nhật : 23-08-2018

CHUỖI EVENT GIẬT CÔ HỒN (24/8 -26/8)   1) Đăng nhập nhận quà Thời gian: 0h 24/08 - 23h59 26/08 Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, đăng nhập sẽ nhận được quà Tích lũy số ngày đăng nhập sẽ được nhận thêm...

CHUỖI SỰ KIỆN NGÀY 23/08 - 25/08
Cập nhật : 22-08-2018

CHUỖI SỰ KIỆN NGÀY 23/08 - 25/08   LƯU Ý: EVENT SẼ CÓ THỂ THAY ĐỔI ĐỘT XUẤT, THÔNG BÁO TRÊN FANPAGE     1) Thất Tinh Liên Châu Thời gian: 0h 23/08 - 23h59 25/08 Nội dung:   Dùng KNB Quan tinh để thu thập 7 loại mảnh tinh thể để...

CHUỖI SỰ KIỆN NGÀY 20/08 - 22/08
Cập nhật : 19-08-2018

CHUỖI SỰ KIỆN NGÀY 20/08 - 22/08   LƯU Ý: EVENT SẼ CÓ THỂ THAY ĐỔI ĐỘT XUẤT, THÔNG BÁO TRÊN FANPAGE     1) Vòng Xoay May Mắn Thời gian: 0h 20/08 đến 23h59 22/08 Nội dung: Người chơi dùng KNB mua chìa khóa để rút thưởng trong...

CHUỖI SỰ KIỆN THẤT TỊCH (17/08 - 19/08)
Cập nhật : 16-08-2018

CHUỖI SỰ KIỆN THẤT TỊCH (17/08 - 19/08)   1) Đăng nhập nhận quà Thời gian: 0h 17/08 - 23h59 19/08 Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, đăng nhập sẽ nhận được quà Tích lũy số ngày đăng nhập sẽ được nhận thêm...

CHUỖI SỰ KIỆN NGÀY 17/08 - 19/08
Cập nhật : 16-08-2018

CHUỖI SỰ KIỆN NGÀY 17/08 - 19/08   LƯU Ý: EVENT SẼ CÓ THỂ THAY ĐỔI ĐỘT XUẤT, THÔNG BÁO TRÊN FANPAGE   1) Thất Tinh Liên Châu Thời gian: 0h 17/08 - 23h59 19/08 Nội dung:   Dùng KNB Quan tinh để thu thập 7 loại mảnh tinh thể để đổi...

CHUỖI SỰ KIỆN NGÀY 14/08 - 16/08
Cập nhật : 13-08-2018

CHUỖI SỰ KIỆN NGÀY 14/08 - 16/08   LƯU Ý: EVENT SẼ CÓ THỂ THAY ĐỔI ĐỘT XUẤT, THÔNG BÁO TRÊN FANPAGE     1) Vòng Xoay May Mắn Thời gian: Từ 0h 14/8 đến 23h59 16/8 Nội dung: Người chơi dùng KNB mua chìa khóa để rút thưởng trong...

NẠP HOÀN TRẢ KNB KHÔNG KHÓA 12/08
Cập nhật : 10-08-2018

SỰ KIỆN NẠP HOÀN TRẢ 12.08     Chỉ trong 1 ngày duy nhất, tất cả các gói nạp đều được hoàn trả KNB! Thời Gian: 00h-23h59 ngày 12/08 Nội dung: Huynh muội nạp đúng theo mốc nạp như hình sẽ được hoàn trả lại số KNB tương ứng như...

CHUỖI SỰ KIỆN NGÀY 11/08 - 13/08
Cập nhật : 10-08-2018

CHUỖI SỰ KIỆN NGÀY 11/08 - 13/08   LƯU Ý: EVENT SẼ CÓ THỂ THAY ĐỔI ĐỘT XUẤT, THÔNG BÁO TRÊN FANPAGE   1) Thất Tinh Liên Châu Thời gian: 0h 11/8 đến 23h59 13/8 Nội dung: Dùng KNB Quan tinh để thu thập 7 loại mảnh tinh thể để đổi trực tiếp các...

CHUỖI SỰ KIỆN NGÀY 08/08 - 10/08
Cập nhật : 07-08-2018

CHUỖI SỰ KIỆN NGÀY 08/08 - 10/08   LƯU Ý: EVENT SẼ CÓ THỂ THAY ĐỔI ĐỘT XUẤT, THÔNG BÁO TRÊN FANPAGE   1) Túi Bách Bảo Thời gian: 0h 08/08/ đến 23h59 10/08 Nội dung: Mở Túi Bách Bảo, có thể chọn trực tiếp 10 vật phẩm mình...