CHUỖI SỰ KIỆN NGÀY 29/7 - 1/8

Cập nhật : 28-07-2018

CHUỖI SỰ KIỆN NGÀY 29/7 - 1/8

 

LƯU Ý: EVENT SẼ CÓ THỂ THAY ĐỔI ĐỘT XUẤT, THÔNG BÁO TRÊN FANPAGE

 

1) Thất Tinh Liên Châu

 • Thời gian: 0h 29/7 đến 23h59 31/7

 • Nội dung:

  • Dùng KNB Quan tinh để thu thập 7 loại mảnh tinh thể để đổi trực tiếp các vật phẩm giá trị. Quan tinh 10 lần cùng lúc sẽ có cơ hội nhận được các mảnh quý hiếm hơn.

  • Nạp đủ số lượng KNB nhất định, sẽ nhận được những lần quan tinh miễn phí.

  • Mỗi loại vật phẩm được đổi bằng mảnh tinh thể đều có giới hạn số lượng, 0h mỗi ngày sẽ được reset số lần. Ngoài ra các mảnh tinh thể còn dư sẽ bị reset khi kết thúc event.

 

2) Nạp 1 lần

 • Thời gian: 0h 29/7 đến 23h59 29/7

 • Nội dung: (Hướng dẫn tại đây)

  • Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi cần phải nạp khoản mức nhất định theo hệ thống yêu cầu, không thể hơn hoặc thiếu.

  • Mỗi loại thưởng mỗi ngày đều có giới hạn, sau khi đạt giới hạn sẽ không thể tiếp tục nhận thưởng.

  • Số lần có thể nhận còn thừa sẽ được reset vào 0h mỗi ngày, các bạn lưu ý vào nhận nhé


 

3) Long Mạch Tầm Bảo

 • Thời gian: 0h 30/7 đến 23h59 01/8

 • Nội dung:

  • Thu thập đủ 3 bộ hình Tây Bộ - Trung Bộ -  Đông Bộ theo yêu cầu để nhận quà tương ứng. Ngoài ra, nếu thu thập theo Ẩn Tuyến sẽ được x3 phần quà lần đầu tiên hoàn thành.

  • Dùng KNB để “Làm Mới Map”, ngẫu nhiên nhận được những mảnh bản đồ.

  • “Tự Động Làm Mới” có thể giúp sở hữu nhanh chóng các mảnh bản đồ cần thiết.

  • Mỗi ngày được tặng 3 lần “Làm mới” miễn phí, mỗi lần cách nhau 30 phút.

  • Khi toàn server cùng làm mới, hệ thống sẽ  ghi nhận số lần tổng người chơi tại server đã “Làm Mới Map”, đạt đủ số lần theo mốc, người chơi sẽ được nhận thêm quà từ hệ thống, nhớ chọn vào phần quà để nhận!

 

 

4) Nạp Có Quà

 • Thời gian: 0h 30/7 đến 23h59 01/8

 • Nội dung:

  • Trong thời gian diễn ra sự kiện, nạp tích lũy đến các mốc qui định sẽ được nhận quà từ hệ thống

 

 

5) Toàn Dân Thám Bảo

 • Thời gian: 0h 30/7 đến 23h59 01/8

 • Nội dung:

  • Trong thời gian hoạt động mỗi lần người chơi nạp KNB nhất định sẽ nhận 1 cơ hội thám bảo, số lần thám bảo sẽ không bị reset đến lúc kết thúc event.

  • Số lần thám bảo trong thời gian hoạt động có thể cộng dồn, người chơi có thể dựa theo số lần thám bảo còn lại mà chọn các mốc cách chơi thám bảo khác nhau, mốc thám bảo khác nhau có tỷ lệ nhận bí bảo khác nhau.

  • Trong thời gian hoạt động, sau khi Toàn Danh Thám Bảo đạt số lần nhất định, người chơi toàn server sẽ nhận thêm phần thưởng,phần thưởng và số lần toàn dân thám bảo sẽ bị reset vào 0h mỗi ngày

 

 

6) Vòng Xoay May Mắn

 • Thời gian: 0h 30/7 đến 23h59 01/8

 • Nội dung:

  • Người chơi dùng KNB mua chìa khóa để rút thưởng trong vòng xoay may mắn, đồng thời sẽ nhận lại 8000 Vàng mỗi lần mua. Mỗi lần rút sẽ tăng 5 KNB vào Quỹ Thưởng KNB của server, nếu may mắn có thể rút thưởng trúng 10% hoặc 20% KNB từ Quỹ. Rút 10 lần cùng lúc có thể nhận thêm nhiều quà giá trị hơn.

  • Mỗi lần rút thưởng sẽ được tích lũy, đạt đủ số lần để nhận thêm quà theo mốc.

  • Sau khi kết thúc hoạt động, chìa khóa còn dư sẽ được sử dụng vào event lần sau.