CHUỖI SỰ KIỆN THẤT TỊCH (17/08 - 19/08)

Cập nhật : 16-08-2018

CHUỖI SỰ KIỆN THẤT TỊCH (17/08 - 19/08)

 

1) Đăng nhập nhận quà

 • Thời gian: 0h 17/08 - 23h59 19/08

 • Nội dung:

  • Trong thời gian diễn ra sự kiện, đăng nhập sẽ nhận được quà

  • Tích lũy số ngày đăng nhập sẽ được nhận thêm quà

 

 

2) Lễ hội hoàn trả

 • Thời gian: 0h 17/08 - 23h59 19/08

 • Nội dung:

  • Trong thời gian diễn ra sự kiện, khi nạp 1 KNB sẽ được đổi thành 1 điểm, Tích lũy đúng mốc quy định sẽ được đổi quà

 

 

3) Quà Thần Bí

 • Thời gian: 0h 17/08 - 23h59 19/08

 • Nội dung:

   

  • Nhấp biểu tượng hôp quà để có thể xem phần quà bên trong và mở quà ngẫu nhiên nhận được

  • Thời gian online liên tục mỗi ngày được 1 lần mở hộp quà miễn phí

  • CHọn “Mở 10 cái” để nhanh chóng nhận quà

  • Sau khi mở hộp quà đạt số lượng nhất định sẽ được nhận thêm quà từ hệ thống. Số lần sẽ được thiết lập lại vào 0h hằng ngày

 

4) Bắn Khí Cầu

 • Thời gian: 0h 17/08 - 23h59 19/08

 • Nội dung:

   

  • Trong thời gian diễn ra sự kiện dùng phiều điểm để có thể bắn khí cầu. Gồm có xạ kích 1 lần - xạ kích 10 lần - xạ kích 50 lần. Mỗi ngày sẽ được 2 lần xạ kích miễn phí

  • Quà tặng sẽ được gửi vào túi hoạt động, ngoài ra người chơi còn có thể may mắn nhận lại được nhiều KNB không khóa. KNB không khóa sẽ được phát qua thư.

 

5) Shop Giảm Giá

 • Thời gian: 0h 17/08 - 23h59 19/08

 • Nội dung:

  • Trong Shop giảm giá người chơi có thể mua các vật phẩm với giá ưu đãi

  • Mỗi người mỗi ngày có giới hạn mua, đạt đến giới hạn mua không thể mua được.

  • Mỗi ngày shop sẽ tự động làm mới vật phẩm sau thời gian cố định, hoặc người chơi có thể dùng KNB để làm mới

  • Đạt số lần mua nhất định sẽ được nhận thêm quà

  • Người chơi có thể chọn mua toàn bộ để nhanh chóng mua hết quà trong sự kiện

 

 

6) Cổ Vũ Server

 • Thời gian: 0h 27/7 - 23h59 29/7

 • Nội dung:

  • Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi hoàn thành nhiệm vụ thu thập sự kiện và đạt đủ điều kiện được nhận quà tương ứng.

  • Điều kiện sẽ được thiết lập lại vào 0h mỗi ngày nên người chơi lưu ý hoàn thành điều kiện trước 24h mỗi ngày

 


 

7) Đua TOP Mị Lực

 • Thời gian: 0h 17/08 - 23h59 19/08

 • Nội dung:

   

  • Trong thời gian diễn ra sự kiện, hệ thống sẽ ghi nhận lại số lượng hoa đã tặng và hoa được nhận, và TOP 20 người đạt số lượng cao nhất

  • Số lượng hoa tặng và được tặng phải đạt mức quy định mới được hạng nhất.

  • Người chơi có thể chọn “Quà Tham Quan” để xem quà

 

8) Hỏi Đáp Đại Tác Chiến

 • Thời gian: 0h 17/08 - 23h59 19/08

 • Nội dung:

   

  • Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi ghép đôi với người chơi ở server khác để tiến hành vấn đáp, mỗi ngày sẽ được 1 lần miễn phí.Có thể mua thêm lần tham dự

  • Căn cứ vào số câu đáp đúng để được nhận thưởng. Thắng liên tiếp có thể nhận thưởng siêu cấp.

  • Ngoài ra người chơi lên TOP sẽ được nhận thêm quà. BXH sẽ được cập nhật 10 phút 1 lần

 

9) Trao đổi vui vẻ

 • Thời gian: 0h 17/08 - 23h59 19/08

 • Nội dung:

  • Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi có thể tiến hành đổi vật phẩm, số lần đổi có giới hạn

  • Trong thời gian hoạt động, số lần đổi sẽ không được thiết lập lại

 


 

Chat với chúng tôi