CHUỖI SỰ KIỆN NGÀY 08/08 - 10/08

Cập nhật : 07-08-2018

CHUỖI SỰ KIỆN NGÀY 08/08 - 10/08

 

LƯU Ý: EVENT SẼ CÓ THỂ THAY ĐỔI ĐỘT XUẤT, THÔNG BÁO TRÊN FANPAGE

 

1) Túi Bách Bảo

 • Thời gian: 0h 08/08/ đến 23h59 10/08

 • Nội dung:

  • Mở Túi Bách Bảo, có thể chọn trực tiếp 10 vật phẩm mình mong muốn, sau đó hệ thống tự động chọn 20 vật phẩm random cho vào túi quà để rút thưởng. Nạp đủ số KNB nhất định, sẽ được 1 lần rút.

  • Mỗi lần rút trúng vật phẩm nào sẽ được lấy ra khỏi túi quà, và không thể rút trúng vật phẩm đó được nữa cho đến hết 30 vật phẩm. Khi vòng chưa được rút hết hoặc chưa được reset sẽ không thể thay đổi được vật phẩm.

  • Tiến độ rút thưởng và quà sẽ được reset vào 0h mỗi ngày. Còn số lần rút thưởng thì chỉ bị xóa khi kết thúc hoạt động.

 


 

2) Long Mạch Tầm Bảo

 • Thời gian: 0h 08/08/ đến 23h59 10/08

 • Nội dung:

  • Thu thập đủ 3 bộ hình Tây Bộ - Trung Bộ -  Đông Bộ theo yêu cầu để nhận quà tương ứng. Ngoài ra, nếu thu thập theo Ẩn Tuyến sẽ được x3 phần quà lần đầu tiên hoàn thành.

  • Dùng KNB để “Làm Mới Map”, ngẫu nhiên nhận được những mảnh bản đồ.

  • “Tự Động Làm Mới” có thể giúp sở hữu nhanh chóng các mảnh bản đồ cần thiết.

  • Mỗi ngày được tặng 3 lần “Làm mới” miễn phí, mỗi lần cách nhau 30 phút.

  • Khi toàn server cùng làm mới, hệ thống sẽ  ghi nhận số lần tổng người chơi tại server đã “Làm Mới Map”, đạt đủ số lần theo mốc, người chơi sẽ được nhận thêm quà từ hệ thống, nhớ chọn vào phần quà để nhận!

 

 

3) Nạp Có Quà

 • Thời gian: 0h 08/08/ đến 23h59 10/08

 • Nội dung:

  • Trong thời gian diễn ra sự kiện, nạp tích lũy đến các mốc qui định sẽ được nhận quà từ hệ thống

 

 

4) Nữ Thần Tứ Phúc

 • Thời gian: 0h 08/08/ đến 23h59 10/08

 • Nội dung:

  • Tiêu hao phiếu để đổi điểm chúc phúc, mỗi lần chúc phúc sẽ được nhận vật phẩm cụ thể

  • Chúc phúc 10 lần sẽ có xác suất xuất hiện bạo tăng thêm điểm chúc phúc.

  • Điểm chúc phúc đạt số lượng nhất định sẽ được nhận “Tử Tinh”

  • Tử tinh có thể dùng để đổi vật phẩm hiếm.

  • Khi hoạt động kết thúc mới reset lại số lượng Tử Tinh

 

 

5) Mua Nhanh Giới Hạn

 • Thời gian: 0h 10/08/ đến 23h59 10/08

 • Nội dung:

   

  • Trong thời gian hoạt động, vật phẩm giảm giá sẽ được mở theo khung giờ,người chơi có thể nhanh tay mua vật phẩm với giá khuyến mãi.

  • Mỗi vòng sẽ có hạn chế số lần mua cá nhân và số lần mua toàn server nên người chơi cần nhanh tay, nếu thích vật phẩm đó nên ngắm trước.

  • Mỗi lần mua thành công sẽ có xác suất mua miễn phí vật phẩm đó.Thành công đúng số lần yêu cầu sẽ nhận được thêm phần quà từ hệ thống.