CHUỖI SỰ KIỆN NGÀY 26/08 - 28/08

Cập nhật : 25-08-2018

CHUỖI SỰ KIỆN NGÀY 26/08 - 28/08

 

LƯU Ý: EVENT SẼ CÓ THỂ THAY ĐỔI ĐỘT XUẤT, THÔNG BÁO TRÊN FANPAGE

 

1) Nữ Thần Tứ Phúc

 • Thời gian: 0h 26/08 đến  23h59 28/08

 • Nội dung:

  • Tiêu hao phiếu để đổi điểm chúc phúc, mỗi lần chúc phúc sẽ được nhận vật phẩm cụ thể

  • Chúc phúc 10 lần sẽ có xác suất xuất hiện bạo tăng thêm điểm chúc phúc.

  • Điểm chúc phúc đạt số lượng nhất định sẽ được nhận “Tử Tinh”

  • Tử tinh có thể dùng để đổi vật phẩm hiếm.

  • Khi hoạt động kết thúc mới reset lại số lượng Tử Tinh

 

 

2) Bảng Nạp Mỗi ngày

 • Thời gian: 0h 26/08 đến  23h59 28/08

 • Nội dung:

  • Trong thời gian mở sự kiện, giá trị nạp sẽ được tính vào bảng

  • Người chơi nạp thỏa mãn điều kiện mới có thể nhận được phần quà từ sự kiện

  • Bảng xếp hạng sẽ được cập nhật 10 phút 1 lần, và sẽ trao quà cùng với reset vào 0h mỗi ngày

 

3) Nạp 1 lần

 • Thời gian: 0h 26/08 đến  23h59 28/08

 • Nội dung:

  • Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi cần phải nạp khoản mức nhất định theo hệ thống yêu cầu, không thể hơn hoặc thiếu.

  • Mỗi loại thưởng mỗi ngày đều có giới hạn, sau khi đạt giới hạn sẽ không thể tiếp tục nhận thưởng.

  • Số lần có thể nhận còn thừa sẽ được reset vào 0h mỗi ngày, các bạn lưu ý vào nhận nhé

 

 

4) Tiêu Có Quà

 • Thời gian: 0h 26/08 đến  23h59 28/08

 • Nội dung:

  • Trong thời gian diễn ra sự kiện, nạp tích lũy đến các mốc qui định sẽ được nhận quà từ hệ thống

 

 

5) Nạp Liên Tục

 • Thời gian: 0h 26/08 đến  23h59 28/08

 • Nội dung:

  • Trong thời gian diễn ra sự kiện, mỗi ngày nạp đến mức quy định được quà ngày tương ứng, nạp liên tiếp nhiều ngày đến mức nhất định sec được quà tương ứng số ngày nạp.

  • Nếu không thể nạp liên tiếp, có thể tích KNB đến số chỉ định, và trực tiếp nhận quà nạp của 5 ngày liên tiếp

  • Hệ thống sẽ thiết lập lại vào 0h mỗi ngày