HỘ TỐNG MỸ NỮ

Cập nhật : 10-04-2018

Mỗi ngày người chơi được hộ tống 3 lần.
Hộ Tống vào lúc 14h30-15h và 17h30-18h hoàn thành sẽ nhận được X2 phần thưởng.
Tranh đoạt mỹ Nữ của người khác sẽ nhận được Vàng