HỆ THỐNG THÚ CƯỠI
Cập nhật : 10-05-2018

Khi đại hiệp đạt đến level 16 thì “Thú Cưỡi” sẽ được tự động mở.   Khi đã có Thú Cưỡi thì đại hiệp sẽ được tăng thêm lực chiến cho nhân vật Ngoài ra đại hiệp có thể tăng lực cho ”Thú Cưỡi”  bằng 2 cách :...

HƯỚNG DẪN CHẾ TẠO TRANG BỊ
Cập nhật : 23-04-2018

Chế tạo trang bị   Đây là một tính năng khá thú vị của game. Đại hiệp có thể chế tạo đầy đủ cả bộ trang bị từ bậc 1 đến bậc 8.   Để có thể chế tạo trang bị, đại hiệp cần thu thập các mảnh khoáng bậc. Các mảnh khoáng bậc...