HƯỚNG DẪN CHẾ TẠO TRANG BỊ
Cập nhật : 23-04-2018

Chế tạo trang bị   Đây là một tính năng khá thú vị của game. Đại hiệp có thể chế tạo đầy đủ cả bộ trang bị từ bậc 1 đến bậc 8.   Để có thể chế tạo trang bị, đại hiệp cần thu thập các mảnh khoáng bậc. Các mảnh khoáng bậc...