HƯỚNG DẪN CHẾ TẠO TRANG BỊ

Cập nhật : 23-04-2018

Chế tạo trang bị

 

Đây là một tính năng khá thú vị của game. Đại hiệp có thể chế tạo đầy đủ cả bộ trang bị từ bậc 1 đến bậc 8.

 

Để có thể chế tạo trang bị, đại hiệp cần thu thập các mảnh khoáng bậc. Các mảnh khoáng bậc có thể thu thập được thông qua các PB chính tuyến, BOSS Thế Giới, PB Tăng Bậc.

Game còn có tính năng “Hợp Thành” giúp các đại hiệp hợp thành các mảnh khoáng bậc từ cấp thấp lên cấp cao.

 

Tuy nhiên ở các trang bị cao hơn cần các vật liệu khác để có thể chế tạo. Cụ thể như sau :

 

  • Từ Trang Bị Bậc 1 -  Trang Bị Bậc 3 : Nguyên liệu chỉ cần các mảnh khoáng bậc 1,2,3.

  • Từ Trang Bị Bậc 4 - Trang Bị Bậc 5 : Ngoài các khoáng bậc, đại hiệp cần thu thập thêm “Vé Thợ Rèn” thông qua các “Hoạt động hằng ngày”. Tuy nhiên khi chế tạo những trang bị này có tỷ lệ thành công không đạt được 100%. Nếu không may thất bại, đại hiệp sẽ được hoàn trả 50% nguyên liệu đã sử dụng.

 

  • Từ Trang Bị Bậc 6 - Trang Bị Bậc 7 : Tương tự như những trang bị bậc trước, tuy nhiên lần này đại hiệp cần thu thập “Vé Thần Rèn” cũng bằng các hoạt động hằng ngày. Và lần này tỷ lệ thành công cũng bị giảm.

 

 

  • Trang Bị Bậc 8 : Bậc trang bị cuối cùng đại hiệp có thể chế tạo được. Ở bậc trang bị này, các đại hiệp cần thu thập “Vé Thần Rèn” và các mảnh khoáng bậc 8 là có thể chế tạo được.