SỰ KIỆN TÚI BÁCH BẢO KỲ TRÂN

Cập nhật : 12-06-2018

TÚI BÁCH BẢO KỲ TRÂN

 

  • Thời gian chạy event : 0h 12/06/2018 - 23h59’ 14/06/2018

  • Nội Dung :

 

Sau khi nạp đúng số lượng KNB mà event yêu cầu quý Đại hiệp sẽ được 1 lần rút thăm. Tích lũy được số lần rút thăm là có thể tiến hành rút thăm đổi quà, quý Đại hiệp sẽ không phải tốn KNB

 

 

 

Khi mở túi Bách Bảo, người chơi được chọn trước 10 đạo cụ vào hệ thống sẽ tự động chọn 20 đạo cụ trong số 30 đạo cụ có thể rút thăm được. Trong 10 đạo cụ được người chơi lựa chọn sẽ có các loại sau :

  • Ngự phẩm trân bảo : được lựa chọn 1 trong 9 trân bảo có trong giao diện

  • Cực phẩm trân bảo : được lựa chọn 4 trong 13 trân bảo có trong giao diện

  • Trân phẩm trân bảo : được lựa chọn 5 trong 16 trân bảo có trong giao diện

 

Sau khi chọn đủ 10 đạo cụ và khóa tự chọn lại, hệ thống sẽ tự động chọn 20 đạo cụ đặt vào trong bồn quà. Khi đã đủ 30 đạo cụ, quý đại hiệp có thể thay đổi quà tùy ý bằng cách tiêu hao 18 KNB để đổi lựa chọn. Cuối cùng là chọn vào đồng ý phần quà cuối cùng là có thể tiến hành rút thăm.

Chú ý : bồn quà chỉ có thể được chọn lại khi người chơi đã rút thăm đủ 30 lần hoặc vào 0h mỗi ngày.

 

Khi đại hiệp rút thăm, đạo cụ rút thăm sẽ được đem ra khỏi bồn quà và sẽ không rút trúng phần quà đó nữa. Cùng với đó mỗi lần rút thăm sẽ được kèm theo quà.