HỆ THỐNG BOSS

Cập nhật : 10-05-2018

Khi đạt đến level 70, Đại Hiệp được khiêu chiến BOSS

Trong Hoạt Động, Đại Hiệp chọn tính năng Boss là có thể khiêu chiến. Game gồm có Boss Thế Giới và Boss Liên Server.

Khi chiến thắng được Boss, sẽ có rất nhiều phần quà hấp dẫn có giá trị. Ngoài ra khi Đại hiệp được nằm trong Top 3 sát thương Boss, sẽ được nhận thêm những trang bị vũ khí xịn từ trang bị bậc 1 đến bậc 7.

Hiện tại, boss được mở đến Level 400 nên Đại hiệp khỏi lo sợ thiếu Boss mạnh.

 

  • Boss Thế Giới :

 

 

  • Boss Liên Server