HỆ THỐNG BANG HỘI

Cập nhật : 10-05-2018

Tính năng Bang sẽ được mở khi Đại Hiệp đạt level 69.

Để tạo Bang, Đại Hiệp cần đạt được các điều kiện sau :

  • Cấp Level : Đạt trên level 10

  • Vàng : 650000

  • 1 Cờ Bang ( Đại Hiệp có thể nhận bằng cách đi các phụ bản để thu thập đủ 10 mảnh cờ bang hoặc có thể mua trực tiếp tại Tiệm)

        

 

Hoặc Đại Hiệp có thể tham gia các Bang đã được tạo sẵn.

 

Đại hiệp có thể đăng kí vào bất kì Bang nào hoặc có thể “Tìm Bang” để có thể tham chiến cùng các hảo bằng hữu.

Một số hình ảnh khi đã tham gia vào Bang :

 

 

 

 

Các tính năng đặc trưng của Bang :

  • Boss Bang :  

  • Kỹ Năng

  • Kho