CHUỖI SỰ KIỆN TUẦN 4 THÁNG 6 (25/06 - 01/07)

Cập nhật : 27-06-2018

 

CHUỖI SỰ KIỆN TUẦN 4 THÁNG 6 (25/06 - 01/07)

 

 

1) Vòng Xoay May Mắn

 • Thời gian: 0h 27/6 - 23h59 29/6

 • Nội dung:

  • Người chơi dùng KNB mua chìa khóa để rút thưởng trong vòng xoay may mắn, đồng thời sẽ nhận lại 3000 Vàng mỗi lần mua. Mỗi lần rút sẽ tăng 5 KNB vào Quỹ Thưởng KNB của server, nếu may mắn có thể rút thưởng trúng 10% hoặc 20% KNB từ QuỹRút 10 lần cùng lúc có thể nhận thêm nhiều quà giá trị hơn.

  • Mỗi lần rút thưởng sẽ được tích lũy, đạt đủ số lần để nhận thêm quà theo mốc.

  • Sau khi kết thúc hoạt động, chìa khóa còn dư sẽ được sử dụng vào event lần sau.

 

2) Thất Tinh Liên Châu

 • Thời gian: 0h 27/6 - 23h59 29/6

 • Nội dung:

  • Dùng KNB Quan tinh để thu thập 7 loại mảnh tinh thể để đổi trực tiếp các vật phẩm giá trị. Quan tinh 10 lần cùng lúc sẽ có cơ hội nhận được các mảnh quý hiếm hơn.

  • Nạp đủ số lượng KNB nhất định, sẽ nhận được những lần quan tinh miễn phí.

  • Mỗi loại vật phẩm được đổi bằng mảnh tinh thể đều có giới hạn số lượng, 0h mỗi ngày sẽ được reset số lần. Ngoài ra các mảnh tinh thể còn dư sẽ bị reset khi kết thúc event.

 

3) Túi Bách Bảo

 • Thời gian: 0h 30/6 - 23h59 02/07

 • Nội dung:

  • Mở Túi Bách Bảo, có thể chọn trực tiếp 10 vật phẩm mình mong muốn, sau đó hệ thống tự động chọn 20 vật phẩm random cho vào túi quà để rút thưởng. Nạp đủ số KNB nhất định, sẽ được 1 lần rút.

  • Mỗi lần rút trúng vật phẩm nào sẽ được lấy ra khỏi túi quà, và không thể rút trúng vật phẩm đó được nữa cho đến hết 30 vật phẩm. Khi vòng chưa được rút hết hoặc chưa được reset sẽ không thể thay đổi được vật phẩm.

  • Tiến độ rút thưởng và quà sẽ được reset vào 0h mỗi ngày. Còn số lần rút thưởng thì chỉ bị xóa khi kết thúc hoạt động.

 

 

 

4) Tiêu Phí Hoàn Trả

 • Thời gian: 0h 30/6 - 23h59 02/07

 • Nội dung:

  • Tiêu đúng số KNB theo mốc sẽ được nhận được quà tương ứng & tính là 1 lần tích lũy.

  • Tích đủ số lần quy định sẽ được nhận thêm những phần quà giá trị.


 

 
Chat với chúng tôi