CHUỖI SỰ KIỆN TUẦN 1 THÁNG 7 (02/07 - 08/07)

Cập nhật : 04-07-2018

CHUỖI SỰ KIỆN TUẦN 5 THÁNG 6 (02/07 - 08/07)

 

1) Tụ Bảo Bồn

 • Thời gian: 0h 03/07 - 23h59 05/07

 • Nội dung:

  • Nạp đủ KNB sẽ được nhận số lần rút thăm, trong thời gian event sẽ không bị reset số lần rút thăm, nếu không hài lòng với phần thưởng trong vòng quay có thể tiêu KNB để thay đổi

  • Sau khi quay đủ số lần quy định, người chơi sẽ nhận được thêm phần thưởng may mắn. Phần thưởng sẽ được reset 0h mỗi ngày.

 

2) Nạp Có Quà

 • Thời gian: 0h 03/07 - 23h59 05/07

 • Nội dung:

  • Trong thời gian event,tích nạp đúng mốc KNB là nhận những phần quà hấp dẫn.Đặc biệt lần đầu tiên xuất hiện thú cưỡi ảo hóa

 


 

3) Long Mạch Tầm Bảo

 • Thời gian: 0h 06/07 - 23h59 08/07

 • Nội dung:

  • Thu thập đủ 3 bộ hình Tây Bộ - Trung Bộ -  Đông Bộ theo yêu cầu để nhận quà tương ứng. Ngoài ra, nếu thu thập theo Ẩn Tuyến sẽ được x3 phần quà lần đầu tiên hoàn thành.

  • Dùng KNB để “Làm Mới Map”, ngẫu nhiên nhận được những mảnh bản đồ.

  • “Tự Động Làm Mới” có thể giúp sở hữu nhanh chóng các mảnh bản đồ cần thiết.

  • Mỗi ngày được tặng 3 lần “Làm mới” miễn phí, mỗi lần cách nhau 30 phút.

  • Khi toàn server cùng làm mới, hệ thống sẽ  ghi nhận số lần tổng người chơi tại server đã “Làm Mới Map”, đạt đủ số lần theo mốc, người chơi sẽ được nhận thêm quà từ hệ thống, nhớ chọn vào phần quà để nhận!

 

 

4) Toàn Dân Thám Bảo

 • Thời gian: 0h 06/07 - 23h59 08/07

 • Nội dung:

  • Trong thời gian hoạt động mỗi lần người chơi nạp KNB nhất định sẽ nhận 1 cơ hội thám bảo, số lần thám bảo sẽ không bị reset đến lúc kết thúc event.

  • Số lần thám bảo trong thời gian hoạt động có thể cộng dồn, người chơi có thể dựa theo số lần thám bảo còn lại mà chọn các mốc cách chơi thám bảo khác nhau, mốc thám bảo khác nhau có tỷ lệ nhận bí bảo khác nhau.

  • Trong thời gian hoạt động, sau khi Toàn Danh Thám Bảo đạt số lần nhất định, người chơi toàn server sẽ nhận thêm phần thưởng,phần thưởng và số lần toàn dân thám bảo sẽ bị reset vào 0h mỗi ngày

Chat với chúng tôi