CHUỖI SỰ KIỆN NGÀY LỄ 2/9 (01/09 - 03/09)

Cập nhật : 31-08-2018

CHUỖI SỰ KIỆN NGÀY LỄ 2/9 (01/09 - 03/09)

 

1) Đăng nhập nhận quà

 • Thời gian: 0h 01/09 - 23h59 03/09

 • Nội dung:

  • Trong thời gian diễn ra sự kiện, đăng nhập sẽ nhận được quà

  • Tích lũy số ngày đăng nhập sẽ được nhận thêm quà

 

 

2) Lễ hội hoàn trả

 • Thời gian: 0h 01/09 - 23h59 03/09

 • Nội dung:

  • Trong thời gian diễn ra sự kiện, khi nạp 1 KNB sẽ được đổi thành 1 điểm, Tích lũy đúng mốc quy định sẽ được đổi quà

 

 

3) Quà Thần Bí

 • Thời gian: 0h 01/09 - 23h59 03/09

 • Nội dung:

  • Nhấp biểu tượng hôp quà để có thể xem phần quà bên trong và mở quà ngẫu nhiên nhận được

  • Thời gian online liên tục mỗi ngày được 1 lần mở hộp quà miễn phí

  • CHọn “Mở 10 cái” để nhanh chóng nhận quà

  • Sau khi mở hộp quà đạt số lượng nhất định sẽ được nhận thêm quà từ hệ thống. Số lần sẽ được thiết lập lại vào 0h hằng ngày

 

4) Bắn Khí Cầu

 • Thời gian: 0h 01/09 - 23h59 03/09

 • Nội dung:

   

  • Trong thời gian diễn ra sự kiện dùng phiều điểm để có thể bắn khí cầu. Gồm có xạ kích 1 lần - xạ kích 10 lần - xạ kích 50 lần. Mỗi ngày sẽ được 2 lần xạ kích miễn phí

  • Quà tặng sẽ được gửi vào túi hoạt động, ngoài ra người chơi còn có thể may mắn nhận lại được nhiều KNB không khóa. KNB không khóa sẽ được phát qua thư.


 

5) Đua TOP Mị Lực

 • Thời gian: 0h 01/09 - 23h59 03/09

 • Nội dung:

   

  • Trong thời gian diễn ra sự kiện, hệ thống sẽ ghi nhận lại số lượng hoa đã tặng và hoa được nhận, và TOP 20 người đạt số lượng cao nhất

  • Số lượng hoa tặng và được tặng phải đạt mức quy định mới được hạng nhất.

  • Người chơi có thể chọn “Quà Tham Quan” để xem quà

 

6) Trao đổi vui vẻ

 • Thời gian: 0h 01/09 - 23h59 03/09

 • Nội dung:

  • Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi có thể tiến hành đổi vật phẩm, số lần đổi có giới hạn

  • Trong thời gian hoạt động, số lần đổi sẽ không được thiết lập lại