BẢN CẬP NHẬT 4.1 - NGỘ ĐẠO TRÌ

Cập nhật : 12-04-2019

Xin chào các huynh tỷ, Đóa Nhi sẽ giới  thiệu với mọi người 1 số thông tin về các tính năng đã được update trong phiên bản 4.1 - NGỘ ĐẠO TRÌ luôn nha.

 

HỆ THỐNG ĐÚC LẠI TRANG BỊ THÚ CƯỠI

 

Khi người chơi đạt Phi Thăng lv 190, có thể mở hệ thống đúc lại trang bị thú cưỡi. Tiêu KNB mua đạo cụ trong Tiệm, cộng thêm thuộc tính cho trang bị thú cưỡi

- Cấp trang bị thú cưỡi càng cao, số dòng thuộc tính có thể đúc lại càng nhiều, cấp thuộc tính càng cao

- Mỗi lần đúc lại đều có thể nhận thuộc tính mới, có thể chọn lưu hoặc không lưu. Khi đúc lại có thể tiêu đạo cụ để giám định thuộc tính đã có, thuộc tính bị khóa sẽ không thay đổi

- Thuộc tính chia làm thuộc tính thường và thuộc tính đặc biệt. Mỗi lần đúc lại có thể tăng điểm may mắn nhất định, khi điểm may mắn đạt giới hạn, lần đúc lại sau nhất định xuất hiện thuộc tính đặc biệt. Điểm may mắn của 4 bộ vị trang bị thú cưỡi sẽ tính riêng

- Tháo trang bị thú cưỡi, hoặc đổi thành trang bị thú cưỡi cấp thấp, sẽ không ảnh hưởng đến thuộc tính đúc lại đã có. Mau đến nhận các thuộc tính đúc lại mạnh mẽ nào!

 

 

 

HỆ THỐNG THẦN ẤN - ĐỘN GIÁP

 

- Khi người chơi đạt Phi Thăng lv 360 sẽ mở tính năng Thần Ấn Độn Giáp, thông qua lĩnh ngộ kỳ môn độn giáp áo nghĩa, kích phát lực chiến của hệ thống Thần Ấn

- Mỗi bậc độn giáp có 8 cửa, mỗi cửa chia làm 3 cấp sao,  có thể tiêu hao Đá Thần Ấn Độn Giáp để tăng cấp

- Mỗi lần tăng cấp nhất định tăng điểm chúc phúc nhất định, sau khi điểm chúc phúc đầy sẽ thắp sáng 1 sao

- Trong quá trình tăng cấp thì điểm chúc phúc có tỷ lệ bạo kích nhất định, có thể tăng nhiều điểm chúc phúc hơn, điểm chúc phúc không xóa

- Mỗi lần tăng cấp có thể tăng 2 trong 5 loại thuộc tính là HP, tấn công, phòng thủ, bạo kích, kiên cố

 

 

HỆ THỐNG BIẾN THÂN MÔN PHÁI - NGỘ ĐẠO

 

- Sau khi kích hoạt Biến Thân Môn Phái và đạt Phi Thăng lv 220 thì có thể mở hệ thống Biến Thân Môn Phái-Ngộ Đạo, và nhận ngoại hình ngộ đạo biến thân tương ứng

- Có thể vào không gian ngộ đạo từ icon Ngộ Đạo trong giao diện Biến Thân Môn Phái, có thể lần lượt tham ngộ huyệt vị của 2 nhánh lớn là Phụ Âm và Bão Dương

- Thuộc tính cộng thêm của 2 nhánh âm dương khác nhau (Âm: HP, phòng thủ, né tránh; Dương: HP, tấn công, chính xác)

- Mỗi lần tham ngộ huyệt vị thành công đều có thể nhận 1 loại trong 3 loại thuộc tính của nhánh

- Trong phân nhánh cứ mỗi 6 huyệt vị là 1 cảnh giới, mỗi khi tham ngộ đến huyệt vị thứ 6 thì có thể nhận thuộc tính cộng thêm đặc biệt (Âm: Kháng sát thương Trác Việt, Dương: Tăng sát thương Trác Việt)

- ạo cụ tham ngộ (Phụ Âm: Thương Huyền Quả; Bão Dương: Thánh Nguyên Quả) có thể nhận từ Ngộ Đạo Trì

 

 

 

NGỘ ĐẠO TRÌ

 

- Phi Thăng lv 220 mở cách chơi Ngộ Đạo Trì, người chơi mỗi ngày đều có thể nhận 1 lượng hạt giống giới hạn thời gian nhất định, có thể trồng trên lá sen ở Ngộ Đạo Trì, sau khi chín sẽ nhận Thánh Nguyên Quả hoặc Thương Huyền Quả theo loại hạt giống

- Không những có thể trồng quả trong Ngộ Đạo Trì của mình, mà còn có thể hái quả chín trong Ngộ Đạo Trì của hảo hữu

- Mỗi lần hái đều có tỷ lệ nhận hạt giống lưu trữ vĩnh viễn và Ngộ Đạo Chi Khí. Ngộ Đạo Chi Khí có thể dùng để tăng cấp lá sen. Cấp lá sen càng cao, sản lượng của hạt giống trồng trên lá sen này cũng càng cao

- Hiện chỉ hỗ trợ hái trái của hảo hữu cùng server, không thể hái trái của hảo hữu ở server khác

- Hái của người khác và bị người khác hái, đều là chuyện rất bình thường. Hy vọng mọi người chơi game thoải mái, đừng vì 1 chút được mất mà ảnh hưởng tâm trạng. Trái cây tuy quý giá, nhưng tình bạn còn quý hơn