BẢN CẬP NHẬT 4.0 - TỨ HẢI GIAI HUYNH ĐỆ

Cập nhật : 28-03-2019

Xin chào các huynh tỷ, Đóa Nhi sẽ giới  thiệu với mọi người 1 số thông tin về các tính năng đã được update trong phiên bản 4.0 - TỨ HẢI GIAI HUYNH ĐỆ luôn nha.

 

SERVER THẾ GIỚI

 

Quy tắc:

- Thời gian mở và chiến lực các server gần nhất có liên quan sẽ tạo thành 1 server TG.

- Server Thế Giới cách 1 thời gian sẽ chia lại và các kết nối của server hiện tại sẽ đặt đoạn cho đến khi chia lại.

- Sau khi tạo server Thế Giới, sẽ xuất hiện bản đồ chung " Trung Ương Thành", mỗi ngày từ 00h30 đến 23h30, mọi người có thể tham quan các server tương ứng hoặc tham gia các hoạt động.

Xâm lăng và quy tắc:

- Trong thời gian hoạt động, các huynh tỷ từ đẳng cấp 400 trở lên có thể vào truyền tống trận ở Trung Ương Thành để đi đến các server khác.

- Dựa trên hành vì của người chơi, sẽ chia thành "người bảo vệ" hoặc " kẻ xâm lược"

- Khi xâm nhập server, sẽ tự động chuyển thân phận thành Kẻ Xâm Lược. Người chơi ở server của mình, cần thủ công đổi thân phận thành Người Bảo Vệ để tiêu diệt Kẻ xâm Lược.

- Đặc biệt, tiêu diệt Kẻ Xâm Lược bảo vệ thành chính của mình sẽ không lên điểm Tĩnh Tâm. Nên thoải mái mà chém nhau nào!

- Khi xâm lược server khác, có 1 số chức năng bị cấm, trừ thành chính sẽ không truyền tống được đến đâu nữa. Nhưng quay về server của mình sẽ bình thường.

- Trong thời gian hoạt động Tranh Đoạt, tiêu diệt kẻ địch sẽ nhận được phần thưởng.

Một vài lưu ý nhỏ:

- PK nhau trong thời gian tranh đoạt sẽ không lên điểm tĩnh tâm. Nhưng PK nhau khi tham gia Đảo Sương Mù sẽ lên nha.

- Nếu chẳng may rớt mạng hay offline khi đang đi dạo ở server khác. Thì sẽ mặc định được trả về server của mình.

- Khi bảo vệ Thành Chính server của mình, đừng quên đổi thân phận để đánh nhau chứ quên là chỉ đứng nhìn người khác xâm lược server mình đó.

 

CHIẾN TRƯỜNG TRANH ĐOẠT

- Hoạt động sẽ mở vào các ngày Thứ 2, Thứ 4 và Thứ 7, từ 12h00 đến 23h00

- Trong thời gian hoạt động, tại thành chính mỗi server sẽ xuất Kiếm Bia, các huynh tỷ dựa vào cấp của mình để thu thấp Kiếm Bia nhận Chiến Hồn. Giao Chiến Hồn cho NPC tại Trung Ương Thành sẽ nhận được nhiều phần thưởng.

- Vào 8h mỗi tối, Server Thế Giới sẽ làm mới tài nguyên cực phẩm của 1 nữa cụm server bất kỳ - Chiến Hồn Cao Cấp, sau 15 phút những tài nguyên cực phẩm này sẽ trở về 0. Và những cụm còn lại sẽ tiếp tục làm mới. 20h30 tất cả tài nguyên cực phẩm sẽ biến mất

- Số lượng tài nguyên cực phẩm có hạn, khi đến đúng cụm server đang có sẽ nhận đươc Chiến Hồn Cực Phẩm, khi giao sẽ nhận phần thưởng lớn. Khi không còn chiến hồn cao cấp, thu thập sẽ nhận chiến hồn thường.

- Trong túi đã có chiến hồn chưa giao sẽ không thể thu thập được nữa. Cần giao Chiến Hồn để tiếp tục thu thập.

- Mỗi lần mở hoạt động, sẽ có mục tiêu. Hoàn thành sẽ nhận thêm phần thưởng. Nhiệm vụ biến mất sau khi kết thúc hoạt động.

- Điểm Chiến Công

+ Khi diệt Kể Xâm Nhập ở server mình hoặc sang server khác diệt Người Bảo vệ sẽ nhận được điểm Quân Công. Điểm Quân Công mỗi ngày sẽ có giới hạn nhận.

+ Dựa vào chênh lệch đẳng cấp của người chơi, điểm Quân Công nhận được sẽ giảm. Trong thời gian ngắn mà giết cùng 1 người sẽ không nhận được điểm Quân Công

+ Quân Công dùng để nâng cấp Quân Hàm, tăng nhiều lực chiến.

- Khi thu thập Chiến Hồn thành công, Phồn Vinh +1. Chiến Hồn bị đoạt thì Phồn Vinh -1. Phồn Vinh càng cao khi giao Chiến Hồn sẽ thưởng càng nhiều. Phồn Vinh dưới 400 sẽ không thu thập được. 

 

 

ĐẢO SƯƠNG MÙ

- Hoạt động sẽ mở vào các ngày Thứ 3, Thứ 5 và Chủ Nhật, từ 10h00 đến 23h30

- Đảo Sương Mù là 1 hoạt động khiêu chiến nhiều tầng, các huynh tỷ có thể dựa vào cấp của mình để chọn tầng thích hợp và cùng các huynh tỷ khác server để diệt boss nhận thưởng.

- Khiêu chiến tầng càng cao, nhận phần thưởng càng lớn.

- Cách mỗi thời gian cố đinh, các boss sẽ được làm mới. Các huynh tỷ diệt hoặc đạt TOP 3 sát thương sẽ nhận được các phần thưởng.

- Đảo Sương Mù cách 1 đoạn thời gian sẽ làm mới Đằng Long Trụ. Đằng Long Trụ sẽ kéo dài 30 phút, trong thời gian này, mọi người có thể đến thu thập các phần thưởng hấp dẫn.

- Mỗi khi nhận thưởng Tiêu Diệt, thưởng Xếp Hạng Sát Thương hay thưởng Thu Thập sẽ tăng "Độ Mệt Mỏi" của bản thân. Khi Độ Mệt Mỏi đạt giới hạn, mọi người sẽ không thể nhận thưởng hay vào Đảo Sương Mù nữa.

- Điểm Mệt Mỏi sẽ reset sau khi hoạt động kết thúc và trên đường rời cảnh sẽ không nhận

- Một lưu ý nhỏ: Đảo Sương Mù khi bắt đầu tham gia thì PK sẽ là Hòa Bình, nếu mọi người chuyển Pk khác và quánh nhau thì sẽ lên Điểm Tĩnh tâm đó nha. Nên hãy sống trong hòa bình, yêu thương ngoài sáng và quánh nhau trong 

 

 

BIẾN THÂN MÔN PHÁI - CHIẾN HỒN

 

- cần hoàn thành nhiệm vụ mở tính năng Biến Thân Môn Phái và đạt cấp Phi 240 sẽ mở tính năng Chiến Hồn tại giao diện Biến Thân Môn Phái nha.

- Các huynh tỷ có thể tiêu hao Linh Thạch và Tư Chất Đan để tăng cấp Linh Lực và Điểm Tư Chất cho Chiến Hồn.

- Giới hạn tư chất mỗi mục sẽ tăng theo cấp linh lực chiến hồn. Khi Điểm Tư Chất đạt cấp yêu cầu sẽ tăng cấp Thiên Phú Chiến Hồn.

- Khi tăng cấp Thiên Phú Chiến Hồn, sẽ kích hoạt và tăng cấp kỹ năng trợ chiến Chiến Hồn khi các huynh tỷ biến thân nha.

- Linh Thạch và Đan Tư Chất các huynh tỷ vui lòng tham gia hoạt động Đảo Sương Mù để nhận.

 

 

VŨ KHÍ PHỤ

- Khi đạt Phi Thăng lv 1, đẳng cấp 401, các huynh tỷ sẽ mở được được tính năng Vũ Khí Phụ tạo giao diện Nhân Vật nha.

- Hiện giờ, Vũ Khí Phụ Kim Cang Hồ Lô và Lục Mạch Thần Phiến chỉ có thể nhận thông qua hoạt động vận hành. Sau này sẽ có thêm các cách nhận khác nha mọi người.

- Mỗi vũ khí phụ đều có 1 đánh giá ban đầu, dựa vào đó phân thành 4 cấp R, SR, SSR và UR.

- Các huynh tỷ có thể tiêu hao Long Hồn Châu hoặc hiến tế Vũ Khí Phụ giống nhau để tăng thuộc tính cơ bản, từ đó tăng điểm đánh giá

- Khi tăng cấp đánh giá, có thể tăng cấp thuộc tính Trác Việt và hiệu quả kỹ năng Vũ Khí Phụ.

 

 

HIẾN TẾ

- Có thể tiêu hao các vũ khí phụ không dùng đến để tiến hành Hiến Tế cho Vũ Khí Phụ mong muốn

- Khi Hiến Tế, ngoài gia tăng điểm đánh giá, các chỉ số thuộc tính cơ bản còn tăng thêm Thuộc Tính Trác Việt và Kỹ Năng đặc biệt của Vũ Khí Phụ

 

 

ĐÚC THÁNH TRANG

- Khi đạt lv Phi 240, đẳng cấp 640, sẽ mở tính năng. Mọi người có thể tiêu hao Đá Đúc Tinh, nhận từ các hoạt động vận hành, để tiến hành tăng bậc đúc cho Thánh Trang.

- Mỗi trang bị Thánh Trang, sẽ có 3 thuộc tính truyền kỳ khác nhau. Mỗi lần tinh chú sẽ ngẫu nhiên tăng thêm 1 điểm của thanh tiến độ trong 3 thuộc tính truyền kỳ.

- Khi thanh tiến độ đầy, sẽ tăng cấp và nhận thêm buff thuộc tính tương ứng.

- Thông qua tăng cấp 3 thuộc tính sẽ tăng bậc Đúc. Bậc Đúc Thánh Trang tương đương với cấp thuộc tính thấp nhất.

 

 

TRUYỀN KỲ SÁNG THẾ

- Sau khi hoàn thành Sáng Thế Chi Lộ, các huynh tỷ sẽ mở tính năng Truyền Kỳ Sáng Thế luôn nha.

- Các huynh tỷ có thể chọn Vật Phẩm mình muốn tăng sao hay tăng bậc bằng cách ấn chọn hình tròn bất kỳ rồi tiêu hao nguyên liệu để tăng cấp nha.

- Nguyên liệu Đá Tăng Bậc Sáng Thế và Đá Tăng Sao Sáng Thế, các huynh tỷ vui lòng tham gia Boss Phi Thăng để nhận nè.

- Lưu ý: Khi tăng sao Sáng Thế, nếu trên cấp 30 thì mọi người cần dùng Đá Tăng Sao Cấp Trung nha.

 

 

MA HÓA SÁNG THẾ

- Người chơi chọn 1 bộ phận sáng thế để tăng cấp, mỗi lần tăng 1 cấp có tỷ lệ nhất định tăng thuộc tính cơ bản của bộ phận này, cấp càng cao tỉ lệ càng lớn.

- Tăng cấp 1 lần sẽ tăng 1 sao, khi đủ 5 sao sẽ tăng 1 cấp. Bộ phận hiện tại đạt bậc tương đương có thể Ma Hóa

- Cấp Ma Hóa các bộ phận đạt bậc 4 sẽ kích hoạt bộ Ma Hóa, Mặc bộ Ma Hóa sẽ nhận hiệu quả lớn: Trong cảnh sẽ phóng lỡn X,4 hình ảnh bản thân.

- Nguyên liệu để tăng cấp, Đá Ma Hóa Sáng Thế có thể nhận thông qua khiêu chiến boss Sáng Thế.

 

 

MỘT SỐ CẬP NHẬT KHÁC

 

THÊM PHẦN THƯỞNG VÒNG XOAY ĐĂNG NHẬP

Khi hoàn thành 7 lần quay của mỗi đợt, người chơi sẽ nhận thêm phần thưởng đặc biệt

 

THÊM BOSS SÁNG THẾ

- Người chơi đạt đẳng cấp Thí 400 Trở lên có thể khiêu chiến Boss Sáng Thế vào các thời gian cố định trong ngày

- Người chơi chọn 1 Boss Sáng Thế để khiêu chiến, sau khi chọn sẽ không thể khiêu chiến boss khác  trong vòng này

 

MỞ GIỚI HẠN ĐẲNG CẤP 2000