BẢN CẬP NHẬT 3.5 - THẦN TÍCH BANG

Cập nhật : 18-03-2019

XIn chào các huynh tỷ, hãy cũng Đóa Nhi điểm qua những tính năng đã được cập nhật trong phiên bản 3.5 - THẦN TÍCH BANG nha.

 

HOẠT ĐỘNG BANG HỘI LIÊN SERVER - THẦN TÍCH BANG

 

Để có thể thêm gia hoạt động cần yêu cầu ít nhất là server đã mở từ 80 ngày trở lên và mỗi tuần diễn ra 1 lần vào thứ 3 từ 20h00 đến 21h00.

Hoạt động sẽ chia làm 2 chiến trường là Thần Tích Ngoại Vi và Thần Tích Hạch Tâm.

Bang Chủ và Phó Bang của mỗi Bang có thể quyết định thành viên bang mình sẽ đưa vào trận nào

- Đối với chiến trường Thần Tích Ngoại Vi: các thành viên có thể thu thập và giết quái để tăng điểm trợ uy, điểm trợ uy mỗi khi đạt cấp nhất định thì người chơi hạch tâm đều nhận được BUFF cường lực.

- Đối với chiến trường Thần Tích Hạch Tâm: Bang Chủ có thể chọn 2 người chơi trong danh sách hạch tâm làm Bách Phu Trưởng, người chơi tham gia Thần Tích Ngoại Vi mỗi khi thu thập và giết quái đều có tỷ lệ rớt kỹ năng đặc biệt cho Bách Phu Trưởng, hiệu quả của kỹ năng rất mạnh đó!

Xếp hạng tổng sát thương Bang dựa trên sát thương mà người chơi hạch tâm tạo lên BOSS Thủ Hộ Thần Tích

Ngoài thưởng xếp hạng bang hội, mọi người còn có thể nhận thưởng TOP sát thương và TOP trợ uy nữa nha.

 

 

HỆ THỐNG ẤN GIÁM TRANG BỊ BIẾN THÂN MÔN PHÁI

 

Sau khi đạt đẳng cấp Phi 110 và hoàn thành kích hoạt hệ thống môn phái biến thân sẽ mở được tính năng Ấn Giám nha.

Mọi người có thể tiêu hao Đá Ấn Giám để ấn giám trang bị biến thân môn phái để có thể tăng nhiều lực chiến, thuộc tính cơ bản và thuộc tính quí hiếm

Mỗi khi bậc Ấn Giám toàn bộ trang bị môn phái tăng 1 bậc còn có thể kích hoạt thuộc tính liên tỏa

Người chơi có thể nhận Đá Ấn Giám từ Tiệm, phần thưởng hoạt động Thần Tích Bang. 

 

 

HỆ THỐNG THẦN TRẬN

 

- Sau khi đạt đẳng cấp Phi Thăng lv 350 có thể mở hệ thống Thần Trận.

- Để mở giao diện Thần Trận, mọi người chỉ cần nhấn nút icon Đồ Giám ở giao diện chính rồi bấm tab Thần Trận bên trái là được.

- Trong hệ thống Thần Trận, người chơi có thể tiêu Thần Trận Phù Thạch để tham ngộ trận pháp, mỗi tham ngộ 1 lần sẽ thắp sáng 1 Đá Trận Pháp trên trận pháp hiện tại, và tăng thuộc tính.

- Sau khi tham ngộ hết tất cả Đá Trận Pháp của trận pháp hiện tại sẽ mở tham ngộ trận pháp bậc tiếp theo. Mọi người chơi có thể bấm nút lật trang để xem danh sách các bậc trận pháp

- Thần Trận Phù Thạch là đạo cụ quý hiếm, có thể nhận từ event vận hành hoặc đổi trong Tiệm Công Huân.

 

 

HỆ THỐNG TRANG BỊ NGOẠI QUAN

 

Chỉ cần đạt đến lv 320 có thể mở hệ thống bộ trang bị ngoại quan, người chơi vào giao diện hệ thống bộ trang bị từ Mị Trang-Bộ trang bị để xem nha.

Bộ phận ngoại quan cần thu thập của mỗi bộ trang bị đều khác nhau, thu thập bộ phận bộ trang bị kích hoạt bộ trang bị có thể nhận vài loại thuộc tính cộng thêm: HP, công kích, phòng thủ, thuộc tính đặc biệt (tăng EXP, tăng Vàng)