BẢN CẬP NHẬT 3.2 -MỘNG YỂM CHI THÀNH

Cập nhật : 27-02-2019

XIn chào mọi người, Đóa Nhi xin giới thiệu với mọi người về những tính năng đã được cập nhật trong phiên bản 3.2 - MỘNG YỂM CHI THÀNH nha

 

PHÓ BẢN THÍ LUYỆN - MỘNG YỂM CHI THÀNH

 

- Để tham gia phó bản Mộng Yểm Chi Thành , người chơi phải đạt Phi 160 (đẳng cấp 560).

- Không giới hạn số lần khiêu chiến mỗi ngày nhưng khi vượt 1 độ khó sẽ không thể tiếp tục khiêu chiến.

- Khi máu boss dưới 60% sẽ nhận hiệu ứng Miễn Thương và gọi Thủ Hộ Ma xuất hiện. Để hủy hiệu quả Miễn Thương, người chơi cần tiêu diệt Thủ Hộ Mạ.

 

 

HỆ THỐNG THU HỒI VÀ ĐỔI QUÀ BẢO BỐI DU LỊCH

 

- Sau khi sở hữu Bảo Bối của mình, sẽ mở hệ thống Bảo Bối Du Lịch, Bảo Bối sẽ ngẫu nhiên đi du lịch khắp mới và mang về các vật phẩm độc đáo. Người chơi có thể thu hồi Quà hay Bưu Thiếp khi Bảo Bối du lịch đem về làm quà.

 

- Sau khi đổi Bưu Thiếp hay Quà, người chơi sẽ nhận được điểm để đổi các phần thưởng như: Ngoại Trang Bảo Bối - Hạ Nhật Chi Lữ, Điểm Đồng Thú, Đá Tăng Sao Đồ Chơi Sơ Cấp và Mảnh Đá Tiến Giai Đồ Chơi. Mỗi vật phẩm sẽ có giới hạn số lần đổi. 

 

 

HỆ THỐNG ĐỒNG HÀNH TU LUYỆN

 

- Để mở hệ thống Tu Luyện, người chơi cần đạt đẳng cấp Phi 60 ( đẳng cấp 560) trở lên và cần tiêu hao Đá Tu Luyện để tiến hành tăng cấp.

- Mỗi Giai sẽ có 8 cửa, sau khi mở hết 8 cửa sẽ tăng lên Giai mới.

Khi Mỗi lần mở 1 cửa, các huynh tỷ sẽ tăng thêm 5 loại thuộc tính là Sinh Lực, Công, Phòng, Bạo, Kiên Cố.

Dùng Đá Tu Luyện để tăng cấp sẽ nhận được điểm chúc phúc, khi đầy sẽ tăng cấp thành công. Trong quá trình tăng cấp có tỷ lệ bạo kích nhận thêm điểm chúc phúc và điểm chúc phúc vĩnh viễn không bị xóa.

Lưu ý: Đá Tu Luyện chỉ có thể nhận được thông qua Phòng Tu Luyện Đồng Hành, không thể mua được hay nhận từ sự kiện. 

 

 

PHÒNG TU LUYỆN ĐỒNG HÀNH

 

- Người chơi đạt đẳng cấp Phi 60(đẳng cấp 560) trở lên sẽ mở tính năng Đồng hành Tu Luyện Trận tại giao diện Bảo Tàng. 

Phòng Tu Luyện sẽ có 3 cấp. Cứ mỗi 20 phút sẽ nhận được phần thưởng - Đá Tu Luyện, đẳng cấp phòng tu luyện càng cao thì phần thưởng càng nhiều.

- Để sở hữu Phòng Tu Luyện, người chơi cần vận may và nhanh tay để cướp được phòng tu luyện cấp cao. Thời gian tu luyện mỗi ngày là 120 phút và cũng có thể hủy sớm nên nếu phát hiện phòng trống thì đừng ngại ngùng mà đặt vé ngay.

0h mỗi ngày sẽ reset trang thái tu luyện và thời gian tu luyện. Nên canh thời gian này để giật lấy phòng tu luyện mong muốn.

Dưới tên của người khác sẽ hiển thị thời gian tu luyện còn lại. Nên mọi người có thể canh me thời gian để lấy phòng nha.

 

 

HỆ THỐNG MỆNH CÁCH

 

- Để mở hệ thống Mệnh Cách, người chơi cần đạt đẳng cấp Phi 280 (đẳng cấp 680) trở lên và cần tiêu hao Mệnh Cách Thần Phách để tiến hành tăng cấp.

Mệnh Cách được chia thành Phá Quân - tăng công và Ngự Thế - Tăng Phòng Thủ. Mỗi loại Phá Quân và Ngự Thế đều có 4 loại mệnh cách. .

Trước khi tăng sao, người chơi có thể chọn loại mệnh cách bằng cách nhấn nút phía trên giao diện. Khi tăng đủ 5 sao thì Mệnh Cách sẽ tự đột phá mệnh cách tiếp theo. Sau khi 4 mệnh cách đều đã đột phá, loại mệnh cách tương ứng ( Phá Quân hoặc Ngự Thế) sẽ tăng 1 giai.

Sau khi Mệnh Cách đạt số giai nhất định, sẽ mở kỹ năng Mệnh Cách tương ứng. Khi mọi người tiếp tục tăng giai Mệnh Cách sẽ tăng cấp kỹ năng tương ứng.

Mệnh Cách Thần Phách mọi người có thể mua ở tiệm hoặc thông qua Boss Mệnh Cách và phó bản Kính Tượng

 

 

MỞ TRANG BỊ BẬC 10 - TRANG BỊ CHIẾN HỒN. MỞ GIÁC TỈNH BẬC 11 VÀ TĂNG HOA SƠN LUẬN KIÊM.